Here is the page of Uber Eats Taiwan merchant
Uber Eats Taiwan
367 Milesper subscription

Uber Eats Taiwan

Uber Eats 有上百間餐廳可供選擇。在 Uber Eats ,您可以尋找點餐新靈感,亦可搜尋指定餐廳或菜式。找到你喜歡的餐廳或美食後,點選即可加入購物車。
標示之獎勵只適用於Uber Eats(台灣)新用戶之首張訂單。使用Uber Eats App 下單不會獲得獎勵。

***
郵費/手續費/運費及各種稅項(包括但不限於增值稅和消費稅等)不會獲得獎勵。